Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Vitajte na stránkach
Národnej kultúrnej pamiatky
Zámok u Grófa“

Gróf Imre von Abalehota Arpassy (Vero) (1857 - 1920) absolvent práva a obchodnej akadémie vo Viedni - postavil zámok ako rodinné sídlo v rokoch 1896 - 1899. Vzdelaný, scestovaný, nadčasový človek. V zrelom veku riaditeľ Credit Bank v Nitre. Žil v Anglicku, neskôr v Austrálii. Obdivovateľ, podporovateľ i priateľ umelcov - Elihu Veddera a mnohých ďalších. Architektom tohto stavebného, secesného skvostu bol Leopold Bauer (1872 - 1938) jeden zo zakladateľov Viedenskej secesie, absolvent viedenskej Akadémie, žiak Otta Wagnera.
Stavbu realizoval Ján Tomaschek, - meno spojené z väčšinou významných budov v Nitre tohto obdobia. (Stará radnica, budova súdu, budova hygieny a ďalšie).

Rezervácia ubytovania

Termín OD:Kalendár
Termín DO:Kalendár
Počet osôb:
Email:
Telefón:

Významné osobnosti slovenských dejín, ktoré žili v Zámku u Grófa

Július Bártfay – výtvarník, sochár – v budove mal aj ateliér ... Jeho syn Tibor Bártfay - Národný umelec - zakladateľ moderny v slovenskom výtvarnom umení. V dome pobýval William Schiffer medailér a sochár - spolupracovník - Parížskej mincovne, nositeľ najvýznamnejších svetových cien a ocenení, osobný priateľ herca Gérarda Philipa, jeho manželka bola neterou známeho Oskara Kokoschku. Pobyt významných umelcov tvoril kolorit zámku postaveného na úpätí Zobora v objatí vinohradov a vínnej révy ...
Každý dom má svoju reálnu hodnotu, - tú pridanú hodnotu tvoria ľudia, ktorí dom obývajú – devastujú, alebo pozdvihujú. Vďaka obyvateľom sa stáva dom postupne pamiatkou, alebo ruinou. Do aktívneho kultúrneho diania v roku 2002 navrátil budovu Mgr. Art. Ján Všetečka - Konstanty vtedy sólista Slovenského Národného Divadla, dnes organizátor kultúrneho a spoločenského života. Medzi najvyššie ocenenia patrí domiciálny znak Ordo Equestris Vini Europae a príslušnosť medzi desiatku TOP Hotelov Česka a Slovenska. Národná kultúrna pamiatka „Zámok u Grófa“ je sídlom medzinárodnej organizácie - Európske Fórum Vínnej Kultúry.

Galéria u Grófa

Obnovením filagórie z roku 1909 sme pripravili pre návštevníkov Národnej kultúrnej pamiatky „Zámok u Grófa“ možnosť zoznámiť sa so súčasnými predstaviteľmi hudobného i výtvarného umenia spojenej Európy. Vstúpte.