Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Galéria umenia

Strany:  1  2  3  
Zobraziť galériu
Umenie - umelci - tradícia - spomienky.
Termín: aktual
Umenie je súčasťou nášho života.
Záleží od empatie subjektu, či sa stane inšpiráciou alebo ničím..........
V kontexte dejín má umenie svoj vlastný život bez limitujúcich rokov existencie.
Je to neuveriteľné lákadlo stať sa súčasťou extraktu životných osudov.
Je to ako let nad zásuvkami z ktorých každá je symbolom svojbytného života autora umeleckého diela a stačí, pripojenie do hĺbky poznania umelca aby sme obohatili inštinkt i skúsenosť o správnosť rozhodnutia v zrkadle obecného života.
Inšpirácia pred skokom do večnosti....

Prinášam krátke obrazy o zaujímavých tvorcoch – žiaľ obrazový dokument v súčasnej stránke neobsiahne zvuk, majstrovstvo hudobníka, či dirigenta – ale existuje You Tube... Všetečka
Zobraziť galériu
Martin Dzurek (1973)
Termín: aktual
Jeho diela reprezentujúce Slovensko na akciách Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - prekypujú nápaditosťou. Vychádza z reálnych podnetov transformovaných do novej reality oslobodenej od zemskej príťažlivosti. Dovolím si prirovnať jeho tvorbu poľskému básnikovi Konstanty Galczinskému - ktorý spájaním absurdných slov, vytváral novú realitu... Klikni.
Zobraziť galériu
Pál Barcsa (1956)
Termín: aktual

Spočiatku tvorili jeho tvorbu najmä olejomaľby a portréty inšpirované Alföldom, neskôr pastely zátiší a figurálne obrazy. Ochotne využíva staré predmety. Svojimi prácami vyhľadáva auru a vnútornú harmóniu jednotlivých tém. Jeho olejomaľby, grafiky ukazujú dokonalú pripravenosť na životné udalosti, ale zároveň nám predstavujú umelca citlivého na jednoduchú dennú realitu, chvenie ľudí, ich osudov. Postupuje sebou samým vytvorenou cestou.
Je pravidelným účastníkom umeleckého sympózia v Mártélyi, je členom umeleckej skupiny Horizont. Jeho obrazy možno nájsť v mnohých zahraničných a domácich zbierkach. Na 13 výstavách obdržal vysoké ocenenia, štipendiá mu umožnili odbornú zahraničnú orientáciu.
Podieľa sa na medzinárodných prezentáciách EFVK. Klikni
Zobraziť galériu
Dr. Chi-Sui WANG.
Termín: aktual
.Dr. CHi-Sui Wang (republic of China - Taiwan) je maliarka, výtvarná umelkyňa a zároveň učí predmet Zobrazovanie, mediálne umenie a animácia na Dublinskej univerzite v Írsku. Jej práca je šírená pomocou výstav, publikácií a medzinárodnej spolupráce. V našom husľovom projekte zaujala prácou, ktorá sa rovná najzložitejšej fotografickej miniatúre, pritom sa jedná o maľbu! Klikni
Zobraziť galériu
Husliar Juraj Fogada (1942)
Termín: aktual

Juraj Fogada (1942)
Mimo žiary reflektorov v malej dielničke v Dražovciach pri Nitre pracuje a tvorí - staviteľ huslí Juraj Fogada – pokračovateľ tradície českej husliarskej školy. (Luby u Chebu).
Pracuje aj ako cechmajster slovenských husliarov. Jeho umenie cez ruky hudobníkov prináša potešenie poslucháčom na celom svete a vysoko je oceňovaný hudobníkmi a odborníkmi celej strednej Európy. Aktívne spolupracuje na medzinárodných výstavách a projektoch EFVK
Klikni
Zobraziť galériu
Joanna Jedrusik (1956)
Termín: aktual.

Diplom na Slezskej univerzite, Ústav umenia a pedagogiky, špecializácia na olejovú maľbu, členka Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu.
Mala 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; v súčasnosti pracuje na hranom filme Kruhy na vode, spolupracuje s EFVK na medzinárodných projektoch.
Zobraziť galériu
Elzbieta a Dobieslaw Kaczmarek
Termín: aktual
Elzbieta a Dobieslaw Kaczmarek absolvovali Umelecke Liceum v Bydgoszczy a Dabrowie Gorniczej. V 1991 roku urobili dyplom z malby a grafiky na Umeleckej Fakulte Slezkej Univerzity w Katowicach. Pracuju ako ucitelia, maluju obrazy (olejomalby, akvarele), designuju uzitkove umenie v spolocnej pracovni ''Atelier- Design'.
Ich tvorbu mozete najst na individualnych a kolektivnych vystavach a mnohych sukromnych kolekciach w Polsku a v zahranici.
Klikni
Zobraziť galériu
Pavel Novotný (1961)
Termín: aktual
Všestranný umelec – herec a výtvarník - so schopnosou podtrhnú myšlienku symbolickou, nadèasovou skratkou.
Keramika a drevo sú jeho základné materiály a v poslednom období sa zaoberá výtvarným poòatím zvonov v spolupráci so známou zvonárskou dielòou Dytrych v Brodku u Pøerova. Jeho nekonvenèná tvorba má mimoriadny medzinárodný ohlas.
Spolupracuje s EFVK na viacerých medzinárodných a medzikontinentálnych projektoch. Klikni
Zobraziť galériu
Letícia Vránová - Dytrychová.
Termín: aktual.
Letícia Vránová – Dytrichová

Umelkyòa – pokraèovateľka rodinnej zvonárskej tradície.
Zvonařská dílna Dytrych patrí k největším zvonařským dílnám Evropy. Zvony, které v ní byly ulity, znějí doslova po celém světì: v Austrálii stejně jako v Japonsku, USA, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. Zvláštní zakázkou dílny bylo ulití dvou zvonù jako hudebních nástrojù pro vídeòské filharmoniky. Specialitou a vrcholem zvonařského umění vùbec je vytváření zvonkoher, protože zde jednotlivé zvony musejí být dokonale vyladěny podle zvolené melodie . Těchto zvonkoher vytvořila už celou řadu, nejnáročnější z nich s 22 zvony putovala do Košic. Pro Košice také ulila svùj dosud největší zvon, vážící více než pět tun. Proslulý je také její zvon z r. 1990 pro papeže Jana Pavla II.
Jako zvonařskou značku dílna užívá otisk větvičky túje severské.
Klikni
Zobraziť galériu
Zdeněk Vacek (1940)
Termín: aktual
Zdeněk Vacek. (1940)

Všestranný umelec, excelentný grafik, fotograf, sochár a maliar. Člen Únie výtvarných umělcu Olomoucka. Jeho tvorba sa vyznačuje vysokou kultivovanosťou na základe precíteného poznania francúzskeho kubizmu, ktorý dokázal rozvinúť do svojského pohľadu poznačeného nostalgiou i vnútorným úsmevom. Umenie Zdeňka Vacka nie je ohraničené jeho pôsobiskom, presahuje a je èitate¾né vo všetkých kontinentoch.
Klikni
Strany:  1  2  3