Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Večer bulharskej kultúry a vína.
Termín: 24.08.08.
Za prítomnosti najvyžšieho predstaviteľa Bulharska na Slovensku veľvyslanca jeho Exelencie pána Dr. Garkova, profesorov z Ruse pod vedením pána Hristo Beloeva, v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom odznel večer Bulharskej kultúry a vína v Galérii zámku u Grófa. Mimoriadny medzinárodný ohlas. Klikni.