Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Rybník.
Termín: 23.mája.2009.
Na stretnutí spojenom s degustáciou v obci Rybník sa zúčastnil za Európsky Vinársky Rytiersky Stav judex de vino Mgr. Všetečka. Pozvanie prijal aj podpredseda parlamentu p. Cabaj, aby svojou prítomnosťou vyjadril podporu vinárom tohoto regiónu. Klikni.
Stará budova cirkevných výbercov daní v Rybníku. Diplomy šéfa vin. spolku Jozefa Uhnáka. p. Všeteèková v rozhovore s p. Uhnákovou. Stará mapa obce s významnými usadlosami. Dekorácia pivnice. Degustácia s hoami. Sv. Urban - aj on chcel by s vinármi.