Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

U majstra Plachého.
Termín: 28.5.2009.
Ateliér Majstra Vladimíra Plachého navštívil šéf. komturátu Nitry - judex de vino Mgr. Všetečka a členka EVIRS hospes Katarína Všetečková, aby vybrali obrazy na stretnutie vinárov z príležitosti celoslovenského vyhlásenia výsledkov Agrovino v Bratislavskom Pálfyho paláci dňa 5.Júna. 2009. Klikni
Majster objasòuje princíp výstavy v BA. Okúz¾ujúce krajiny Majstra priahujú divácku pozornos. Ešte neusušený obraz krajiny. Krása!