Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie umelcov v Bratislave.
Termín: 29.mája 2009
S príležitosti päťdesiatky sólistu opery SND Ivana Ožváta sa stretli umelci, politici pri dobrom víne. Klikni
Známe tváre bratislavských divadiel s Ing. Rudolferom. Oslávenec Ivan Ožvát v kruhu priate¾ov. Všeteèka, Tibor Bártfay a priate¾ Malachovský. Mgr. Všeteèka, Majster Bartfay a sólista SND Ivan Ožvát.