Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinárske stretnutie v Hlohovci.
Termín: 29.mája 2009
Kultúrny dom v Hlohovci bol domovom vinárov, ktorých zorganizoval ing. Tutura s priateľmi. Vína boli z celej hlohoveckej oblasti. Nielen ocenenia organizátora, ale bodovali aj vinárstvo Černý a hlavne zostala v dušiach vinárov výborná atmosféra hlohoveckého podujatia. Klikni
Atmosféra bola vynikajúca - vrátane živej hudby na javisku. Ing. Tutura s Katarínou Všeteèkovou. Mgr. Všeteèka v rozhovore s Ing. Tuturom. Aj sa predegustovalo to najlepšie. Bohatý výber - bohatej oblasti. S manželkou vynikajúceho vinára pani Èernou. ¼udia boli ve¾mi spokojní s akciou.