Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Kaiser trio.
Termín: 30.mája.2009.
Pozvali sme do sídla komturei Nitra vynikajúce trio klasickej hudby Kaizer. Vypočuli sme si diela autorov - klasikov Haydn, Bach, Mozart. Boli sme prekvapení ich vynikajúcimi interpretačnými danosťami, citlivým prístupom a veľkou muzikantskou virtuozitou. Pôsobili kompaktne a tešíme sa na ďalšiu spolupracu. Klikni.
Trio Kaiser si zamuzicírovali k našej radosti. Sympatickí mladí ¾udia a vynikajúci muzikanti. Raz si ich aj Vy vypoèujete. Dotvorili senzitívnu atmosféru zámku. Detajl ruky vynikajúcej hudoníèky.