Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava výstavy Majstra V.Plachého Agrovíno 2009.
Termín: 4. a 5. júna 2009.
Diela Majstra Vladimíra Plachého boli vybraté pre vyvrcholenie celoslovenskej súťaže vín Agrovíno 2009 v bratislavskom Pálfyho paláci.
Predstaviteľ komturátu Nitra a jeden z organizátorov večera Mgr. Všetečka - Konstanty osobne pomáhal na vytvorení kúzelnej atmosféry tohoto slávnostného večera. Klikni.
Obrazy dokonale dotvárajú atmosféru Pálfyho paláca. Umeleckého podtrhnutie slovenského vinárstva. Vinice, estetický súlad slovenskej krajiny s produktom. Zátišie s krídlom. Obraz - Pezinské vinohrady. Konkuruje starým holandským majs Bez komentára. Poslednédné dolaïovanie Majster Plachý s Mgr. Všeteèkom. Ešte posledné zmeny pred príchodom hostí.