Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

AGROVÍNO 2009.
Termín: 5.júna.2009.
Slávnostný večer s nezabudnuteľnou atmosférou - rýdzo slovenskej súťaže najlepších vín, odovzdávanie ocenení, prehliadka výstavy diel Majstra Vladimíra Plachého . súčasť cyklu Hudba a Víno.Bratislavský Pálfyho palác. Klikni.
Desiatky diplomov èakajú na svojich držite¾ov. Ved¾a vín p.Rajnica sú aj Ing.Blaškove Baburka - Vráble. Majster Vladimír Plachý pre svojou Kyticou. Majstrova výstava s f¾aškami Majstrov vinárov. Umenie s umením reprezentuje Slovensko. p. Ruislova, p. Plachý a poslucháèka SVA p.Všeteèková. Dvaja umelci pred príchodom hostí.Mgr.Všeteèka a p. Plachý. P.Plachý v rozhovore s prof. F. Malíkom P.Blaško, Ing Burda,p.Všeteèková s prof. Malíkom. Režisér a majster kamery Jirko Fojtík. Filmový dokument o Slovenských vinároch. Hudba z Nitry p. Marián Macho s kapelou. Delegácia EVIRS vedená konzulom Ing. Slezákom. p. Plachý v rozhovore s  konzulom EVIRS Ing.Slezákom. Otvárací prejav výstavy Mgr. Všeteèku - Konstantyho. Pri obdivovanom obraze. So Šampiónom a priate¾om Ing.Petrechom Chateau Belá. Ing.Petrech predstavuje svoje vynikajúce víno. Desiatky pozvaných mali èo degustova. Eques Ing.Slezák so známou novinárkou. Konzul EVIRS Ing.Slezák s manželkou.