Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Sté výročie narodenia skladateľa Eugena Suchoňa.
Termín: 30.08.08.
K stému výročiu sme spolupripravili v rámci cyklu Hoj vlasť moja operu Eugena Suchoňa Krútňava. Učinkovali sólisti, zbor a orchester Slovenského Národného Divadla. Klikni.