Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Europafest v Eisenstadte.
Termín: 20.6.2009.
V rakúskom Eisenstadte prebehol Europafest na ktorom sa stretli zástupcovia rytierov všetkých krajín Európy, Pozvanie prijali členovia aristokratických rodov, Habsburgovci, Eszterházy - zástupcovia Európskeho parlamentu, zástupcovia jednotlivých štátov únie, súčasne oslávil svoje jubileum Tombor Tintera a oslávili sme jubileum založenie OEVE. Klikni
Peter Rajnic cestou do Eisenstadtu. Jedno z jeho víazných vín. Cestou do Eisenstadtu. Rakúske vinohrady. Príchod do Eisenstadtu. Darèek sa ledva zmestil do batožinového priestoru. Sedaèka - ako socha. Vchod do obchodnej komory, centra stretávok. Odovzdanie èetnej listiny za Slovensko eques Slezák. Stretnutie v mene pozdvihnutia vinárstava Európy. Kostol hýril farbami a kostýmami. Najmladší Habsburg. Majter Plachý a judex Všeteèka pri oltári v Eisenstadte. Obraz Nitry - mesta, kde pôsobil rod Rákoczy. Oficiálne odovzdanie daru. Tento mních napísal kuchársku knihu.