Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vyvrcholenie Europafestu
Termín: 20.6.2009.
Vyvrcholenie Europafestu v budove Wirschafstkammer, za prítomnosti VIP hostí Európy a kultúrneho programu zo všetkých zúčastnených krajín. Klikni
Hlavná sála obchodnej komory. Stretnutia sa zúèastnili aj zástupcovia armády. Zástupcovia cirkvi mali miesto nielen pri oltári. Zástavy, vlajkonoši a kopec známych osobností. Ako za Monarchie. Zástupcovia parlamentu EU. Šéf EÚ pre po¾nohospodárstvo s našou delegáciou. Rakúsky folklór, presne ako robíme H+V. T.T. S Habsburgom a Esterhászym. Výborný prejav zástupcu EÚ. Zhromaždenie pozdravil aj Habsburg. Vlajky zúèastnených štátov. Sólista viedenskej opery spieval áriu z Rigoletta. Vynikajúca speváèka si vybrala tiež klasický repertoár. Eszterházy von Galanta, majite¾ka hudobnej školy pri speve. Slovinci sa nedali zahambi. Ohnivá torta so symbolmi rádu. Jeden z najlepších kuchárov Rakúska. Gallus pacis zobrazená na torte. Spokojná delegácia Slovenska, naša prítomnos mala zmysel. Malé kytièky na ve¾kej udalosti.