Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava spolupráce s hlohoveckými vinármi.
Termín: 22.júna.2009
Šéf komturátu judex de vino Mgr Všetečka - Konstanty a judex Majster V. Plachý navštívili Hlohovec v rámci prípravy umeleckej kreácie o hlohoveckých vínach a vinároch. Klikni
Zarastený stánok sochy Sv. Urbana. Cestou do Empírového divadla. Zdevastované, ale funkèné. Plány nadobúdajú konkrétny smer. Pán P.Tutura a Mgr. Všeteèk Úžasná akustika a spomienky, aké to bolo. Realizátori zložitého projektu. Málo miest pre mnoho nadšencov. Umyté divadlo nedostane perenospóru. Podarilo sa nám objavi kópiu pôvodnej sochy.