Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

TOKAJ
Termín: 29.6.2009.
Novou súčasťou legátstva Nitra Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu je aj Slovenská Tokajská oblasť. Rozhodli sme sa plne priradiť túto významnú časť slovenského vinárstva do umelecko - prezentačných programov, pripravovaných našim legátstvom. Pre priateľov vína hľadáme okulahodné zastávky na ceste za vínom Tokaja. Klikni
Hrad Bzovík, pripravovaná turistická zastávka. Erb opevneného kláštora. Prvé skice, prvé zábery. Umelec medzi hradbami. Kúzelnú atmosféru obdivujú Majster Plachý a Mgr. Art. Všeteè Režisér a dokumentarista J.Fojtík na veži. Okraj obce Malá Tàòa v Tokaji. Uvítacia architektúra detajl. Uvítacia architektúra - celok. Bez komentára. P.Macík ml. nám poskytutol mapu okolia. Majster so skicárom. Krásna krajina, na horizonte už Maïarsko.