Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinárstvo Macík.
Termín: 29.Jún.2009.
Jaroslav Macík člen EVIRS v Tokajskej oblasti.

Pozvanie na veèeru. V penzióne Macík s výborným vínom Macíkových. Aj tieto sme degustovali. Poh¾ad na útulnú stavbu od dvora vinárstva Macík. Pani Mária Macíková o histórii vína na Tokaji. Archívy. Zrejúce tokajské v sudoch. Obrázok skoro žánrový.. Pred návštevou zahranièných turistov. Tentokrát až s Filipín. Predajné vzorky a stovky diplomov. Rodinná fotografia. A znova dosiahnuté ocenenia. Jaroslav Macík s Majstrom Plachým v krajine. Vstup do pivníc rodinného vinárstva Macík. Kostol v Malej Tàni. Poh¾ad na Rákoczyho hrad na Maïarskej strane.