Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinárstvo Ostrožovič - Tokaj.
Termín: 29.Jún.2009.
Stretli sme vizionára s nápadom a dobrým vínom. Člen EVIRS Jaroslav Ostrožovič vo vinárskej oblasti Tokaj. Klikni.
Tokajské vinohrady. Vstup do vinárstva Ostrožoviè. Aj psovi bolo teplo. Degustaèné priestory a vstup do pivníc. Administratíva v zeleni. Degustaèná miestnos. Voda nás ve¾mi potešila aj s tou mätou v nej. Rozhovor s umelcami. Pivnice s výtvarnými prvkami boli zážitkom. Jedna z prechodových chodieb. Reliéf Bélu IV. To, èo robí Tokaj - Tokajom. F¾ašky s charakteristickou plesòou. Ani sa nám hore nechcelo vyjs. Objavite¾ Tokajského Szepsi Laczko Máté Steny pod zemou pri degustáciách. Tu je studòa pre krásne ženy, nie na vhodenie, ale pre krásu Ïa¾šia degustaèná miestnos v podzemí. Príprava nového penziónu. Ve¾mi vkusne zariadené sociálky. So šéfom legátstva aj o kultúre. Poh¾ad na krajinu z vinohradov. Vinohrad, ako krajinotvorný prvok. S Majstrom Plachým o umení.