Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Dielo Majtra Plachého na Tokaji.
Termín: 30.júna.2009.
Člen EVIRS Majster Vladimír Plachý pripravuje obrazy o Tokajských vinohradov. Klikni.
Majstrove  raòajky. Krajina, ma¾ba, film a Tokajské - režisér a kameraman J.Fojt Inšpirácia v plenéroch. Jemné farby tokajských kvetín. S celkovým poh¾adom sa fotoaparát nevyrovnal. Chlapec si najprv myslel, že sme privatizéri...