Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Otvorenie predajne BMW.
Termín: 16.júla.2009.
Na otvorenie nových priestorov BMW sa prišli pozrieť priatelia levickej vetvy EVIRS.
Ing Kuťka, Ing. Strákoš, Ing Mišák primátor Levíc. Hovorili sme o príprave medzinárodného fóra v Čajkove. Klikni
Rozšírené parkovisko BMW. Znaky BMW na budove. Príchod priate¾ov z Levíc. Nové priestory BMW. Mgr. Všeteèka s priate¾mi. P.Všeteèková s JUDr Stoklasom a jeho doprovodom. Rozhovor v horúèave s primátorom Ing. Mišákom. Pekné hraèky. Medzitým priniesli obleky na skúšku....