Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Návšteva Chateau Topoľčianky.
Termín: 24.júla.2009.
Zástupcovia legátstva Nitra navštívili kvôli medajlovým oceneniam Vínárske závody Topoľčianky. Chateau Topoľčianky je ochranná známka vína z mestačka Topoľčianky v ktorom sa v roku 1750 o rozvoj vinohradníctva zaslúžil Gróf Keglevich de Busina. Spája sa v nej súčastnosť s tradíciou zo stola prezidenta T.G.Masaryka a spolu vytvárajú harmóniu chutí vín z Topoľčianok. Klikni
Majster Vladimír Plachý. Archivované f¾ašky v pivnici Topo¾èianok. Zátišie so sudmi. Nové degustaèné priestory Topo¾èianok. S Ing. Ševèíkom Mgr. Všeteèka, Majster Plachý, G. Kissová. Archív. Staré etikety na súèasných vínach. Ing. Ševèík šéf prevádzky chateau Topo¾èianky. Hospes Katarína Všeteèková pri výbere vín. Degustácia vín Chateau Topo¾èianky a B.Nichtu.