Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Strekov.
Termín: 25.júla 2009.
Pivničný festival v Strekove navštívili zástupcovia legátstva Nitra na pozvanie vinárov - členov EVIRS. Klikni
p.Kissová, Majster Plachý Mgr.Všeteèka Klobúk Majstra. Výber. Strekov. Majú aj štrúdlu.... Náhodné stretnutie priate¾ov. Koly majú aj dnes svoje miesto........... Majter Plachý a hospes šéfka Zámku u Grófa Všeteèková. Cigánska muzika - korenie akcie. Zátišie. Aj rebrík má svoj život. Vinohrad za budovou.. Aj toto víno spravím nesmrte¾ným.. Majster Plachý. Pomíjivé vínko....... Kapúrková od sudára z Pukanca. Priatelia, naši.!