Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava konzulátfestu.
Termín: 15.aug.2009.
Organový virtuóz p. Jozef Malík s Mgr. Všetečkom - Konstantym navštívili kostol v Čajkove, kde sa bude konať slávnostná intronizácia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, aby skontrolovali kvalitu kostolného organu, ktorý bude súčasťou programu pre našich a zahraničných rytierov. klikni.
Organový virtuóz p. Jozef Malík zo SND. Poh¾ad z chórusu na priestor kostola v Èajkove. Spusti starý organ je zložitá procedúra. Koneène nájdené vypínaèe. Prvé tóny patrili hymne EÚ. Manuály našastie fungujú. Nad klávesnicou je poistný syntetizátor. Prudké schody z chórusu.