Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Posledný augustový deň v znamení prípravy konzulátfestu.
Termín: 31.09.2009.
U Majstra Vladimíra Plachého nedávno oceneného významnou talianskou cenou sa stretol judex Všetečka na ďaľších kozultáciách ohľadne výstav z príležitosti Európskeho fóra vínnej kultúry. Klikni.
Pristávanie balóna pri Dunaji. Symbolika slobody cestovania našich predkov. V popredí kniha prof.Pavelku. Rozhovory o umení Majster Plachý - Judex.Všeteèka Aj tieto obrazy idú na výstavy. Cesty.... Poézia lesa.