Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Rozšírenie kultúrnej činnosti.
Termín: 1.09.2009.
Judex de vino Mgr. Všetečka na stretnutí s Dr Bachledom v Bratislave uzavrel scenár vystúpenia chytaný pre bratislavské publikum, spojené s TV. Klikni
Medzinárodné ocenenie V.Plachého bude témou dòa. Propagácia vinárov Tokajskej oblasti, ako témy spolupráce.