Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie v Piešťanoch.
Termín: 2.sept.2009.
Zástupcovia legátstva Nitra Mgr. Všetečka a hospes p. Všetečková sa stretli s ThDr Bohunickým v Piešťanoch, aby skonzultovali pobožnosti v Čajkove s príležitosto Európskeho fóra vínnej kultúry. Klikni.
Slávny piešanský Eden. Hospes Všeteèková. Hospes Všeteèková v rozhovore s ThDr Bohunickým. Kúpele po rokoch, ubudli hostia.