Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zasadnutie konzulátu v Pezinku
Termín: 3.sept.2009.
Ohľadne prípravy Európskeho fóra vínnej kultúry v Nitre a Čajkove sa stretli predstavitelia Ordo Equestris Vini Europae na zasadnutí v Pezinku. Klikni
Stretnutie viedol Eques Ing. Slezák. JUDr Mácz s riad.Rodom v pozadí zástupci SVA. Hospe Ria Máczová s modrým poh¾adom. Vicekonzul Stanislav Kamenár hodnotil vynikajúci burèák. Judex de vino poèas rozhovorov chutnal tiež pezinský burèák. Úradovòa Ing.Slezák a Ing.Matuský. Judex Všeteèka v rozhovore s MUDr Filom, Ing.Kamenárom. Zjednotenie pri víne.