Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinobranie Rybník.
Termín: 5.sept.2009.
Na pozvanie predstaviteľov obce Rybník sme navštívili vinobranie v tejto obci. Veľmi pekné vína, výborný burčiak predstavil šéf. rybnických vinárov Ing. Jozef Uhnák. Klikni.
Obec Rybník - plný áut. Stánky na hlavnej ulici. Muzika vyhráva. Hospes Všeteèková v rozhovore so starostom obce. Vynikajúci burèiak Ing. Jozefa Uhnáka. Judex de vino Mgr. Všeteèka v rozhovore so starostom. V stánkoch to vrelo. Spomienky na p. dekana Havrana. Vynikajúca pesecká na malej degustácii. Tufy dali úžasné parametre Sauvignonu Ing. Uhnáka.