Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Modranský koncert fy Wertheim.
Termín: 6.sept.2009.
Eques Rod usporiadal vynikajúci džezový koncert ameriskej speváčky Nocole. McCloud spojený s výstavou diela Noémy Kolčákovej - Szakallovej, nechýbala degustácia a prezentácia modranských vín. Klikni.
Manželia Rodovi navigujú autá v Modre. V pozadí Štúr JUDr Mácz, Hosp.Všeteèková Judex Všeteèka Príjemné prostredie modranskej pivnice. JUDr. Mácz s paòou vyberajú víno. Legátstvo Dunajskej stredy zastúpené manželmi Bartalošovými. Eques Slezák s manželkou a eques Bartaloš. Primátor Pezinka s manželkou v pozadí primátor Modry Výber judex Všeteèku padol na Devín - výborný. Zástupca Nitry judex Všeteèka o pripravovanej akcii v Pezink Nemecký evanjelický kostol. Z pivnice do kostola. Oltár premenený na javisko. Kostol plný do posledného miesteèka, rados robi. Obrazy Noemi Szákallovej. Úvodné slovo riadite¾a Ing.Roda - eques. p. Noemi Szákallová, maliarka. Tmavý živel - speváèka Nicole Mc Cloud. Výborný Peter Lipa. Závereèná ïakovaèka. Majster Vladimír Plachý s hosp. Všeteèkovou. Prítomná väèšina rytierov regiónu. V èierno - bielom s riad. Rodom. Majster Plachý s manželkou a hosp. Všeteèkovou.