Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

DOMIZILL v Nitre!
Termín: 11.septembra.2009.
Ako súčasť Európskeho fóra vínnej kultúry bol mestu Nitra a Zámku u Grófa udelený Domizil Schild, tretí na Slovensku po Pezinku a Bojniciach, Ordo Equestris Vini Europae.
Je to obrovský úspech a ocenenie práce Legátstva Nitra. Vinársku slávnosť pripravila na absolútnej medzinárodnej úrovni Hospes p. Katarína Všetečková, jedlá boli zladené s najlepšími vínami firiem Baburka, p. Strákoša z Levíc, Vinárske závody Topoľčianky, Vino Nichta z Čajkova prípitok Sekt Pálfy extra Brut Vína Nitra. Osobne bol prítomný najvyšší predstaviteľ Alfréd Rákoczy Tombor Tintera z Eisenstadtu. Zhromaždenie pozdravili predstavitelia Evropského Řádu Ratířu Vína na čele s hlavným predstaviteľom pánom Ing. Ludvikom Šlancarom a hospes pani Lianou Hrabálkovou. Súčasť slávnosti bolo odovzdanie najvýznamnejšieho medzinárodného ocenenia 1. miesta medzinárodnej výtvarnej súťaže Majstrovi Vladimírovi Plachému. Osobne pricestoval
Dr Ľuboslav Moza - odovzdať toto významné ocenenie členovi rádu v hodnosti Judex p. Plachému. Klikni.
Najvyšší predstavite¾ OEVE p. Tombor Tntera. Domiciálny znak OEVE, historický stupeò pre Zámok u Grófa. Judex Mgr Ján Všeteèka Konstanty s p. Katarínou Všeteèkovou. Záujem médií a rytierov EVIRS. Vysviacka znaku ThDr p. dekanom Jozefom Bohunickým. Odovzdávanie znaku konzulo pre Slovensko Ing. F. Slezákom. Predstavitelia vedenia JUDr Mácz a riad. Ing. Rod. Slávnostná atmosféra podtrhnutá aranžmá Hospes K.Všeteèkovej Gustiózne a chuovo perfektné. Dobroty na stoloch. Akt, ktorý posunul Majstra Plachého medzi top. Európy!!! Ïr ¼ Moza vyzdvihol medzinárodný prínos Majstra Plachého. Dr ¼. Moza pri odovzdávaní ocenenia V.Plachému. Domizil. Jeden z rytierskych stolov. Rytiersky okrúhly stôl. Domizil. Najvyšší predstavitelia OEVE a EVIRS. Medzinárodné oceenenie. Dr ¼. Moza pri odovzdávaní ocenenia V.Plachému. Dr.¼.Moza s Majstrom Plachým