Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zasadanie predtaviteľov EVIRS.
Termín: 12.sept.2009.
V domiciálnom sídle Ordo Equestris Vini Europae v Nitre prebehlo zasadnutie najvyšších predtaviteľov legátstiev a komturátov EVIRS na Slovensku vedené jej konzulom Eque Ing. Františkom Slezákom. Klikni.
Domiciálny znak OEVE v Nitre. Zasadanie najvyššej rady EVIRS na Slovensku. JUDr Mácz a zástupcovia legátstva Bojnice  s ThDr Bohunickým Vpravo legát Nitry Mgr. Ján Všeteèka - Konstanty. Podpisy pod uzávery jednaní. Uzávery sú zárukou progredovania EVIRS.