Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Čajkov - predstavenie vinárov.
Termín: 12.sept. 2009.
Po rytierskych slávnostiach v čajkovskom kostole sa zišli účastníci a členovia EVIRS, OEVE i Slovenskej vinárskej akadémie v prerobenej sále KD Čajkov na recepcii a ochutnávke vín levického regiónu spojenej s medzinárodným kultúrnym programom v rámci Európskeho fóra vínnej kultúry. Klikni
Pripravená sála KD pred príchodom rytierov. Medzinárodné fórum môžýe zaèa. Organizátor legát judex Všeteèka pri prejave. Predstavovanie nových èlenov EVIRS - Branislav Nichta. Branislav Nichta pri zoznamovacom prejave. Pavol Tutura z Hlohovca. Umelecké trio. Dr Vrtel MV SR s Mgr. Všeteèkom. Konzul - Eques Ing. Slezák s Dr Vrtelom. Režisér (v páskovanom) Jirko Fojtík - tentokrát bez kamery. Vynikajúce trio Kaiser pri Haydnovej hudbe. Eques konzul Ing.Slezák obdivuje rytiersky znak na sladkosti Prvý nákroj rytierskej torty. Spevák z Èajkova. Predvoj kultúry a kontroly. S vinárom Branislavom Nichtom, našim novým èlenom. Javorom, javorom tichá pieseò  Eques Slezáka.