Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinobranie Pezinok
Termín: 18.septembra.2009.
Motor Vinobrania v Pezinku opäť bezchybne naskočil. Prijali sme pozvanie JUDr Mácza a zúčastnili sme sa tohoto významného vinárskeho podujatia. Počas návštevy sme stretli mnohých priateľov a prežívali sme spoločne úžasnú atmosféru. Klikni
Hospesky p.Všeteèková a Máczová s manželom. Ing. Matuský na vinobraní pri pive..... Pezinský park. Veža nad stánkami. Sv. Jan z Nepomuku. Pivnica Hacaj v pozadí. S majite¾om vinárstva p. Hacajom. Pridal sa p.riadite¾ Rod s manželkou. U Matyšaká - plno. Veselá hostka. Manželia Rodovi u Matyšáka. Šéf P. Matyšák dal zdravicu každému stolu. Jedlo tradiène výborné Pezinský vrabec. Muller!! - ako ho málo poznáme. Vonku plno, neplatia parkovné ako v Nitre. Ïa¾šia t pivníc....