Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Rieslingfest a Senatkonzulatfest vo Viedni.
Termín: 21.septembra.2009.
Vo Viedni sa zišla senátorská väčšina Ordo Equestris Vini Europae, aby v rámci senátkonzulátfestu prebrala otázky prijatia rytierov zo štátov, ktoré nie sú ešte v našom zoskupení. Fínsko, Lichtenšteinsko a prebrala sa otázka Litvy, Lotyššska a Estónska. Alfréd Tombor Tintera poukázal na nezbytnosť kultúry v rozvoji medzinárodných vzťahov. Vysoko vyzdvihol prínos Slovenska v tejto oblasti a dal nás za príklad.
Po slávnostnej akreditácii a intronizácii v Michaelerkirche v centre Viedne sa naplno rozbehla degustácia vynikajúcich rizlingov. Klikni
Mapy boli našim pravidelným pomocníkom. Pri Dóme Sv. Štefana v centre. Foto s Dómom v pozadí. Nakoniec sme našli jedného z rytierov. Domicil na jednej zo starých budov centra. Èlenovoa OEVE sa pomaly schádzali. Bolo pripravené aj posedenie vonku. Výborné spojenie aj vo vnútri. Posledná úprava judex Majstra V.Plachého. Slávnostné stretnutie zahájim osobne T.Tintera. Rokovania sa zúèastnili aj zástupcovia rakúskej vlády. Aktívna prestávka v rokovaniach. Rada fiakrov v teplom dni. Majster Plachý pred kostolom. Príprava na akreditáciu a intronizáciu. Majster Plachý obdivuje barokový interiér chrámu. Hofburg v pozadí. Nádhera barokového oltára. Všetky kaviarnièky, boli preplnené.