Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Salón u Liszta.
Termín: 24.septembra.2009.
V Bratislavskej Lisztovej záhrade sa konal besedno - umelecký program spojený s vinármi a vínom - pod názvom Víno je zrkadlom srdca. Za legátstvo Nitra judex Mgr. Všetečka, judex. Ing Macík s manželkou, judex Majster Vladimír Plachý, slovom doprevádzal člen EVIRS - publicista Dr. Stanislav Bachleda - klavírny doprovod - výborný Michal Dírer. Do neskorého večera sa predĺžila beseda a priateľské stretnutie aj s vynikajúcimi vínami Tokaj Macík Winnery v starom meste Bratislava. Výborná akcia. Klikni.
Názov na budove univerzity. Manželia Macíkovi pripravujú propag. materiál. Malá skúška mikrofónov. Pár obrazov Majstra Plachého doplnil film J.Fojtíka. Majster Plachý v rozhovore s Majstrom vinárom Ing.Macíkom. Tokaj winnery - propag. materiál na každej stolièke. Aj pavilón má pamätnú dosku. Výborný umelec za klavírom - Michal Dírer. Dohodnuté témy - môže prís publikum. Dialóg s kameramanom Jirkom Fojtíkom. Hrad, ako kulisa nad krásnym veèerom. V plnom trysku - slovo publicistu Dr Bachledu. Celoživotný sólista opery sa nezaprel Mgr. Všeteèka. Všetky miesta obsadené. Uèinkujúci s vynikajúcimi vínami Macíkovcov. Nikomu sa nechcelo odís. Rozhovory pri víne o všetkom. Ing. Schweighofer s manželkou - všetko umelci. Judex Všeteèka s MUDr Ostatníkom o Slovensku. Medzi hosami bol dôstojný pán ThDr Èervený. Vynikajúca atmosféra do neskorej noci.