Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Malé oberačkové slávnosti.
Termín: 25.sept. 2009.
Každý to prežívame inak. Jeden veľkolepo hlaholom nerezových strojov, iný po ľudskej stránke v malom s priateľmi. Zbierať úrodu je sviatok, bez ohľadu na techniku, je to sviatok v našich dušiach. Klikni - Nitra, Zobor, Pavol Varga a priatelia.
Konziliarus P. Varga to všetko riadi. Guláš patrí ku slávnosti. Hostia sa schádzajú... Ved¾a beèky s burèiakom. Lisovòa . MUDr Vargová a spokojná spoloènos. Ráno sa ide do práce...