Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Hlohovec.
Termín: 4.októbra.2009
Legát Judex Všetečka a Majster Vladimír Plachý navštívili počas svojich pravidelných stretnutí pána Pavla Tuturu, aby prejednali pripravované akcie roku 2010. V rozhovoroch sa dotkli aj nevydareného stretnutia v Čajkove a zaujali postoj k nastoleným otázkam. Klikni.
Príchod Majstra Plachého. Príruèná pivnica hospes p. Tuturu. Príprava malej degustácie. Prebohatá úroda má aj svoje úskalia. Vchod do príruènej èasti pivnièky. V rodinnom prostredí Tuturovcov sme sa výborne cítili. Veèer v debate pri víne z Tokaja dar p.J.Macíka. Nad skicami a návrhmi Majstra Vladimíra Plachého.