Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Pozvánka 23 a 24. október.
Termín: aktual
Senát hromadne odovzdal pozývací list na Štiftungsfest do Maria Loretto 24. Oktober od 13.00 hod. a Pozvanie na soaré 23. októbra od 18.00 .v Donnerskirchene.
Kým Vám doručíme originály pozvania - aj touto formou to dávam Vám na známosť. Vš
Pozvanie na 24. októbra Pozvanie na 23.októbra