Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinárstvo Esterházy
Termín: 8.októbra.2009.
Poslucháči SVA navštívili s odborným doprovodom tradičné vinárstvo Esterházy v blízkosti Eisenstadtu a navštívili mimoriadne zaujímavú výstavu v paláci Esterházy venovanú tradícii a Haydnovi. Klikni
Cesta autobusom za poznaní,. Pred novou budovou vinárstva Esterházy. Má takýto look. Kostolík v pozadí je krásny. Odborný výklad bol perfektne zaistený. Mesto Eisenstadt v dia¾ke. Preberanie hrozna pri dovoze. Pani prekladate¾ka, mala èo robi. Tomáš Pitoòák svojim triedením bobú¾ zachraòuje Esterházyho. Barik! Hlinená stena, ako zvlhèovadlo, betón to nestihol. Degustaèný priestor s chladiarinou. Cez umenie i Haydna dobíjajú svet. To¾ko sme až nekúpili.... Jilko: posledný letný deò.. Cestou na výstavu do Esterhýzyho paláca. Akoby sme na Slovensku spali.... Úžasná výstava - jedna s atrakcií. Eisenstadt - mesto sympatických tvarov. Hospes Katarína Všeteèková sa koneène usmiala v Eisenstadte. Posedenie pri kávièke sme si neodpustili, Dvor plný zákutí a drobností... Nikto nie sme dokomalý......