Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Večerné degustácie Rustské.
Termín: 7. okt. 2009.
Mýlil som sa, ak som myslel, že večer v Ruste sa obíde bez hektiky okolo vína. Balkónová scéna ako v Rómeovi, ale o víne, večera v Heurige, kde choďte iba jest, ale pre boha nič tam neobjednávajte na pitie, posedenie pre spánkom. Všetko o priateľstve a poznaní. Klikni
Doc. Baroò z VŠ zemìdelské viedol balkónovú diskuziu. Doc Kumšta na druhej strane balkónu, špièka ke špièce si sad Prinesené vzorky boli zámienkou diskuzie. Ako vždy hviezda - Limbavin. Stojí za to. Konzul Ing. Slezák - rozhodca medzi priate¾mi. Baroko veèerného Rustu, udajne posledný letný deò. Pre Boha len tu nepite - ani vodu!!! Zapamäta. V ïalšej Heurige bolo všetko OK. Majstri vína, ale skutoèní majstri, neblafujem. Veèerný hotel s degustáciou krásnych vín.