Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie konzulátu v Trenčíne.
Termín: 3.12.2009.
S príležitosti výstavy Vinum laugaricio v Trenčíne zvolal radu konzulátu konzul Ing. František Slezák do štýlového zariadenia člena EVIRS Ing Porubského penziónu Evergreen. Vychutnali sme vynikajúce jedlá dotvorené vínami Tokajskej oblasti od Jaroslava Macíka. Dôstojný večer doplnilo odovzdávanie rodinných erbov, rodine Slezák a rodine Matuský. Klikni
Vstup do penziónu p. Ing. Porubského. Konzul EVIRS Ing. Slezák v rozhovore s Ing. Porubským s manž p. Všeteèková vybavuje administratívu za legátstvo Nitra. Judex J.Macík predstavuje svoje nové vína. Spoloèné foto pred rokovaním. Rokovanie otvoril konzul Ing. Slezák. Presne pod¾a rytierskych regulí. Odmeny jubilantom Ing. Slezák a Ing. Kamenár. Jubileum mal aj JUDr. Stopka. Veèera uvedená exelentným vínom Tokaj Macík winnery. Divina s hríbkami, vzdali sme hold kuchárke. Erbové listiny Slezákovcov a Matuských. Dar MUDr. Fila EVIRS prekrásny otvárací oltár. Dr. Vrtel prišiel osobne odovzda listiny erbov. Listina erbu rodiny Slezákovcov. Rodina Matuských prebrala erb pod¾a dávnych regulí. Závereèný prejav konzula EVIRS Ing. Slezáka. Blahoželania - tentoraz od Eques J. Bartalosa.