Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Nočné rokovanie a hornonitranskými rytiermi.
Termín: 7.1.2010.
Eques Mgr. Všetečka sa stretol s delegáciou hornonitranských rytierov vedenou Ing. Lekýrom a Ing. Bohňom.
Dohodli sa na spolupráci a častejšom stretaní v rámci pridelených legátstiev. Potrebujeme obohatiť vzájomné priateľstvá o ďalší rozmer....
Degustovalo sa víno Vína Nitra - Rizling Rýnsky z dielne Ing. Ailera. Klikni:
Rozbeh rokovania pri káve. Spoloèné záujmy a spoloèní priatelia so svojimi záujmami.. Ing. Bohòa navrhol èastejšie stretávanie a výmenu programov. Ing. Bohòa a Ing. Lekýr na nitranskom stretnutí. Rizlig Rýnsky z Vína Nitra - chutilo...