Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava legátfestu 12.2.2010.
Termín: 13.1.2010.
V sídle Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu v Nitre na Zámku u Grófa sa stretli legát legátstva Nitra - Tokaj eques Všetečka s členom EVIRS hospes Pavlom Tuturom na príprave legátfestu 12.februára 2010 v Hlohovci. Všetky časti ekumenická, spoločenská a programová, dostali svoju podobu tak, aby pripravili zmysluplný zážitok zúčastneným rytierom a priaznivcom vína. Klikni.
Èlen EVIRS p. Pavol Tutura garant hlohoveckej akcie. P. Tutura v rozhovore s eques Všeteèkom. Zvidite¾nenie a pomoc vinárom regiónu Hlohovec - hl. téma. Starší Hlohovec. História nielen budov. Námestie sv. Michala kde sa stretneme. Kostol, kde bude akreditácia. Asi vedeli, èo je dobré..... Vinobranie na neexistujúcej ulici.