Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie s primátorom Hlohovca.
Termín: 3.2.2010.
Legát Mgr. Všetečka sa stretol s primátorom Hlohovca, aby ocenil jeho podporu legátfestu pripravovaného 12.2. - spoluprítomný člen EVIRS p. Pavol Tutura, už po niekoľkýkrát prešiel program pripravovaného stretnutia tak ,aby všetci zúčastnení si odniesli z Hlohovca, len tie najlepšie spomienky. Klikni
Legát EVIRS eques Všeteèka s Pavlom Tuturom. P. Tutura potvrdil prítomnos hlohovských vinárov.