Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Letný výjazd
Termín: leto
Do Eisenstadtu cestovala delegácia Komturei Nitra - Výtvarné motívy a priatelia. Klikni na foto.
Eisenstadt. Káva nad mestom. Poh¾ad spomedzi stromov. V historickom parku. Zákutie parku. Fontána v starom centre. Haydnov dom. Majster si zabudol uniformu.