Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Hlohovec
Termín: 8.2.2010
Zima mieša karty, pre záľahu snehu sme prekladali parkoviská,pripravené pre účastníkov stretnutia členov EVIRS s príležitosti legátfestu v Hlohovci.Klikni
Portál vstupu farského kostola v Hlohovci. Posledné vymeriavania priestorov (hospes Všeteèková s p. Tut Poh¾ad na prípravu priestorov empírového divadla. Hospes p. Tutura s legátom Všeteèkom v emp. divadle. Zá¾ahy snehu v okolí kostola.