Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Výber obrazov pre Hlohovec.
Termín: 9.2.2010
Ateliér Majstra Plachého bol svedkom stretnutia Legáta Nitry eques Všetečku s príležitosti výberu diel pre výstavu v Hlohovci z príležitosti legátfestu.
Umelci sa dohodli na ideovom vyznení výstavy. Klikni
Výber pripravovaných diel je determinovaný rozmermi obrazov. Dekoratívnos jednotlivých obrazov limitovaná divadlom. Hospes Všeteèková pokazuje na rozmery divadla. Rysuje sa dohovor - limitovaný hosami. Riešenie priestoru pre neskoré hlásenia je stále nejasné.