Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Najnovšie udalosti sú na najvyšších číslach galérie.
Termín: aktual.
Od vzniku komturátu Nitra sme dosiahli vďaka Vám, maximálnu možnú pozíciu rytierskeho života.
Legátstvo, Domiciálny znak Ordo Equestris Vini Europae, ornát so zlatým lemom a iné.
Otvorili sa dvere Európy vďaka medzinárodným projektom, ktoré nám získali úctu a rešpekt.
Ďakujem všetkým, ktorí sa neboja byť Rytiermi.
Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty
Eques Mgr. Ján Všeteèka - Konstanty legátstvo Nitra Ing. Esterházy von Galanta a Eques Všeteèka v Eisenstadte. Preberanie ornátu v Maria Loretto.