Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Koordinačné stretnutie v Eisenstadte.
Termín: 1.marca.2010.
Na popud senátora Ordo Equestris Vini Europae prof. A.Tombora R. Tinteru sa stretol koordinačný výbor V4 v rakúskom Eisenstadte. Legát Nitrianskeho Legátstva Mgr. Všetečka bol poverený koordináciou aktivít V4 s rakúskym centrom. Lepšia propagácia vinárov, prezentácie, turizmus otvorené dvere do európskej spolupatričnosti. Citujem slová T. Tinteru, ktorý vystihol situáciu. "Einzeln sind wir Worte, zuzammen ein Gedicht".......
"Jednotlivo sme slová, spolu sme báseň..."....
Esterházyho predkovia vedeli èo je krása... Pešia zóna Eisenstadtu.Aj po nej sa prechádzal Haydn. Koordinaèný výbor pre spoluprácu V4 pod vedením T.Tinteru. Hudba v sochách. Poézia, ktorá sa nikdy neminie.. Je to liatina, cigáni by si u nás zgustli! Výh¾ad............ Námestie pred divadlom....