Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava výstavy
Termín: 7.03.2010.
Eques Všetečka sa stretom s Majstrom Vladimírom Plachým, aby pripravili panelovú výstavu pre košický legátfest a prejednali účasť v Sofii s príležitosti medzinárodného stretnutia vinárov. Klikni
Odrazy práce v novinových èlánkoch. Iba realizované nápady majú cenu. Degustácia vína Petra Rajnica. Film o Hlohovci zaujal svojim spracovaním. Medzinárodné odozvy sú pozitívne.