Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Radničná vinotéka v Pezinku.
Termín: 10.3.2010.
V radničnej vinotéke pokračovalo predstavovanie najlepších vinárov a vinárstiev. Tentokrát sa zúčastnil podujatia Ing J. Macík s manželkou, aby priblížili prácu a výsledky ich vinárstva na Tokaji. Veľmi pekný a poučný večer by mal byť príkladom na usporiadanie podobných podujatí. Klikni
v Starej radnici, bolo by nutné doda. Reliéfy na budove aj po stároèiach pôsobia pekne. Ing Jaroslav Macík pri príprave podujatia o Tokaji. V pozadí banner ich vynikajúcich vín Verzus. Konzul Ing. Slezák v rozhovore sp. Všeteèkovou. Èlenovia EVIRS p. Pitoòák a pani Macíková pri úvode. Zaujali aj odborné témy o vinièi. Plná vinotéka pri degustácii vinikajúcich vín Tokaj Macík wi